การบันทึกวีดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติ ร่วมบันทึกวีดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญาสู่สากล ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 23 สิงหาคม 2563 ณ หอศิลป์ราชดำเนิน และบันทึกเทป ประชาสัมพันธ์โครงการอันได้แก่ โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก และ โครงการสรรสร้างสังคมด้วยดนตรีสร้างสรรค์วรรณกรรมไทย (เพื่อน้องผู้พิการทางสายตา) ณ ชั้น7 และ ชั้น3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์