การปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย (Ready to wear)

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย (Ready to wear) โดยมี นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน คุณบัญชา ชูดวง คุณชิร ภู่กาญจน์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งการผ้าไทยร่วมสมัย และ ผู้เข้ารอบทั้ง 15 คน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์