คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประกวด “อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)” ประจำปี 2560

วันที่  

22/05/60

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
จะจัดกิจกรรมการประกวด “อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)” ประจำปี 2560
จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน
และสมาคม ที่มีความสนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการดังกล่าว
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารฯ ได้ที่www.nrct.go.th และwww.inventorday.nrct.go.th

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ