คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ