คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
นายบุญเลิศ คำดี รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์