คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะร่วมสมัย ระหว่างศิลปินไทยกับศิลปินจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Artist Residency) ณ จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะร่วมสมัย ระหว่างศิลปินไทยกับศิลปินจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Artist Residency) ณ จังหวัดเชียงราย

ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการ คณะกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยระบบ Zoom Meeting เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน การรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกศิลปินเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านศิลปะร่วมสมัย ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023

+3

แชร์