คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom meeting) โดยมี นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์