คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในส่วนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีผู้บริหารสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ