คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยครั้งที่ 1/2562

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.
นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์
เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยครั้งที่ 1/2562 โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ผู้บริหารของสำนักงานฯ และคณะกรรมการจริยธรรม ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์