คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางสาวศิริพรรณ ทองเจิม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์