คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ การจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 นัดที่ 12/2566 ติดตามการทำงานและขับเคลื่อนเตรียมเปิดงาน 9 ธันวาคม นี้

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ครั้งที่ 12/2566 ผ่านระบบออนไลน์ (zoom) ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์ ผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ