คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงานศิลปะร่วมสมัย

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงานศิลปะร่วมสมัย ที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเก็บรักษา ครั้งที่ 1/2556 โดยมี คณะกรรมการ ข้าราชการของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์