คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการตัดสินงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา ปี 2563

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสถาพร ศรีสัจจัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา ปี 2563 โดยมี นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์