Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้หอศิลป์ ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ผู้แทนรองผู้อำนวยการสำนักงานศิลป​วัฒนธรรม​ร่วมสมัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้หอศิลป์ ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์