การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักออกแบบโครงการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยถิ่นแดนใต้ (Contemporary Southern Batik) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักออกแบบโครงการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยถิ่นแดนใต้ (Contemporary Southern Batik) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคณะกรรมการ ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์