คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้หอศิลป์ ครั้งที่ 2/2567

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางเกษร กำเนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้หอศิลป์ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีคณะกรรมการ และข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาการขอใช้พื้นที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินในการจัดแสดงนิทรรศการของศิลปินร่วมสมัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์