คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี คณะกรรมการ ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์