การประชุมคณะกรรมพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดโครงการผ้าไทยใส่สบาย ปี 2563 รอบแรก

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 – 16.00 น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุนจัดประชุมคณะกรรมพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดโครงการผ้าไทยใส่สบาย ปี 2563 รอบแรก
โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
จำนวน 206 ผลงาน คณะกรรมการพิจารณ
คัดเลือกผลงานรอบแรกที่มีศักยภาพโดดเด่น
ให้คงเหลือ 15 ผลงาน และสำรองอีก 5 ผลงาน
ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย
๑. นายศิริชัย ทหรานนท์
๒. นายธีระ ฉันทสวัสดิ์
๓. นายบัญชา ชูดวง
๔. นายชิร ภู่กาญจน์
๕. นายหิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะมีการชี้แจงรายละเอียดการ##ดำเนินงานในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ต่อไป

แชร์