Facebook Logo

การประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ครั้งที่ 1/2566 โดยมี คณะทำงาน ข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์