การประชุมคณะทำงานบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.
นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ การจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานจัดกิจกรรมสาธารณะต่างๆ โดยมี นางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ