คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างหลักเกณฑ์แนวทาง และ สรรหารายชื่อคณะกรรมการโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างหลักเกณฑ์แนวทาง และ สรรหารายชื่อคณะกรรมการโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ