คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา13.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ และผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยรายงานภาพรวม การดำเนินงานโครงการการจัด มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องงบประมาณ การลงพื้นที่ (Site Visit) ของคณะผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์ และศิลปิน การจัดทำศูนย์ข้อมูล ณ หอศิลป์แทนคุณ วัดร่องขุ่น และ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) โดยมีประเด็นสำคัญในการพิจารณาเรื่องการเตรียมการแถลงข่าวการจัดงานการแถลงข่าว ของหน่วยงาน โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 และการบูรณาการ ความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์

แชร์