การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานถวายพระสมัญญา แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วนขัตติยราชนารี ครั้งที 1/256

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.
นายกฤษญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานถวายพระสมัญญา แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วนขัตติยราชนารี ครั้งที 1/2563 โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์ประชุมชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์