Facebook Logo

การประชุมติดตามการรายงานผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมติดตามการรายงานผลงานรัฐบาลรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์