คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ Digital Culture กิจกรรม:ระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม (M-Culture Big Data) 

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ Digital Culture กิจกรรม:ระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม (M-Culture Big Data) โดยมีนายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายประดิษฐ์ โปซิว ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายบุญเลิศ คำดี รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารและข้าราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์