คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ