Facebook Logo

การประชุมติดตามงบประมาณประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.
นายบุญเลิศ คำดี รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธาน การประชุมติดตามงบประมาณประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ