คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์หอศิลป์ ครั้งที่ 6/2563

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์หอศิลป์ ครั้งที่ 6/2563 โดยมีข้าราชการ และ พนักงาน ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์