คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมพิจารณาการใช้หอศิลป์ ครั้งที่ 3/2563

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.
นายราเมศ ลิ่มสกุล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนรองผู้อำนวยการสำนักงานศิลป์วัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมพิจารณาการใช้หอศิลป์ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีคณะกรรมการ พร้อมด้วย ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น3 กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์