การประชุมระบบศูนย์ข้อมูลกลางของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมระบบศูนย์ข้อมูลกลางของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ข้าราชการ พนักงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ