คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ของภาครัฐ

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ของภาครัฐ โดยมี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา นางนันทนา ธรรมสโรช รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมคณะ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ