การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา และนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะกรรมาธิการฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์