คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมวาระระเบียบการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 2/2562

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายบุญเลิศ คำดี รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประธานการประชุมวาระระเบียบการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 2/2562 โดยมีข้าราชการและพนักงานสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์การประชุม ชั้น8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์