คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ องค์การมหาชนฯ ครั้งที่ 17/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ องค์การมหาชนฯ ครั้งที่ 17/2563 โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์