การประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินเชียงราย และความพร้อมในการร่วมมือของอำเภอต่างๆ ในการดำเนินโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale , Chiang Rai 2023

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินเชียงราย และความพร้อมในการร่วมมือของอำเภอต่างๆ ในการดำเนินโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale , Chiang Rai 2023 ผ่านระบบ zoom conference โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสมาคมขัวศิลปะ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์