คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมหารือถึงแนวทางการดำเนินการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม MC

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการดำเนินการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม MC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร. ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ