คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมหารือถึงแนวทางการดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลป วัฒนธรรมร่วมสมัยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมประชุมกับนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ผศ. เอกพงษ์ ตรีตรง อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร ,ข้าราชการ สศร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ,สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ฯลฯ พร้อมด้วยเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ