คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมหารือเตรียมการจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายกฤษฎา คงคะจันทร์ เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีนางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรมผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๖ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์