การประชุมหารือแนวทางการดำเนินด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับพื้นที่ศิลปะในสถานพยาบาลในพื้นที่ต่าง ๆ

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมด้วย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ ผศ.ลิปิกร มาแก้ว ศิลปินร่วมสมัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับพื้นที่ศิลปะในสถานพยาบาลในพื้นที่ต่างๆ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ