Facebook Logo

การประชุมเตรียมการฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจในมิติวัฒนธรรมจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายกฤษญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมการฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจในมิติวัฒนธรรมจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์ประชุม ชั้น8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์