คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์ โครงการการจัดมหกรรมศิลปร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์ โครงการการจัดมหกรรมศิลปร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ในวันที่ 27 เมษายน. 2567 เวลา 19.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) โดยมีนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์

+12

แชร์