การประชุมโครงการถนนประติมากรรม จากพื้นถิ่นสู่นานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการถนนประติมากรรม จากพื้นถิ่นสู่นานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 โดยมีว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะทำงาน และศิลปินจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่

แชร์