คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Young Artists Talent #11

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ปี 2540 สาขาทัศนศิลป์ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Young Artists Talent #11 โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมเป็นที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น3 กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์