คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุม “คณะอนุกรรการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุม “คณะอนุกรรการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ