การมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์