Facebook Logo

การมอบหมายงาน work from home การเร่งรัดโครงการ/กิจกรรม การจัดทำองค์ความรู้ ความอัพเดตเคลื่อนไหวของกิจกรรมผ่านสื่อต่างๆของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประชุมกับกลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ เพื่อติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานร่วมสมัย อาทิ การมอบหมายงาน work from home การเร่งรัดโครงการ/กิจกรรม การจัดทำองค์ความรู้ ความอัพเดตเคลื่อนไหวของกิจกรรมผ่านสื่อต่างๆของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระบบการจัดเก็บผลงาน และมาตรการชดเชยผู้ได้รับผลการกระทบจากการแสดงงานที่หอศิลป์ราชดำเนิน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ