คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การลงพื้นที่ติดตามโครงการ “นครศรีธรรมราช ศิลปะไฉไล” ซึ่งในโครงการได้มีกิจกรรมเสวนานิทรรศการศิลปะ โดย 19 ศิลปินหนุ่มสาวเมืองคอน

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงพื้นที่ติดตามโครงการ “นครศรีธรรมราช ศิลปะไฉไล”ซึ่งในโครงการได้มีกิจกรรมเสวนานิทรรศการศิลปะ โดย 19 ศิลปินหนุ่มสาวเมืองคอน พร้อมด้วยการถ่ายทอดสด ซึ่งโครงการนี้ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2564

โดยมีนายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ผศ. ปริทรรศ หุตางกูร ประธานโครงการฯ

นางสาวเอลินร์ หนูแก้ว ตัวแทนศิลปินหนุ่มสาวเมืองคอน ผู้ร่วมเสวนา และนายเอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร ผู้ดำเนินรายการเข้าร่วม ณ หอศิลป์ Paretas Art Club อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้สามารถรับชมย้อนหลังได้ ผ่านลิงค์ https://www.facebook.com/fund.ocac/videos/3672235409570002/

แชร์