คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การอบรมความรู้ศิลปะร่วมสมัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในรายการเพลินศิลป์ร่วมสมัย ##ตอน คัด ตัด ตวัด วาด Hand Lettering : การออกแบบจัดสร้างตัวอักษรด้วยมือ ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. -16.00 น. บรรยากาศการอบรมความรู้ศิลปะร่วมสมัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในรายการเพลินศิลป์ร่วมสมัย
#ตอน คัด ตัด ตวัด วาด Hand Lettering : การออกแบบจัดสร้างตัวอักษรด้วยมือ ครั้งที่ 1 โดยอาจารย์ไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ ประจำปี 2557 ผศ.ธีระวัฒน์ พจน์วิบูลย์ศิริ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ และ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ทั้งนี้มีสมาชิกในเพจสำนักงานฯได้มาร่วมอบรมด้วยตนเอง

แชร์