คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การอบรมพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2564 (ออนไลน์)ผ่านโปรแกรม Zoom

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2564 (ออนไลน์)ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งกำหนดจัดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยในวันนี้เป็นการอบรมครั้งแรก ในช่วงเช้าเวลาประมาณ 10.00-13.00 น. ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2550 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ แนวคิด วิธีการ และประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ส่วนในภาคบ่ายเวลาประมาณ 14.00-17.00 น.ได้รับเกียรติจากอาจารย์อรรฆย์ ฟองสมุทร จากคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ การสื่อสารการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยสู่สาธารณะ โดยมีศิลปินรุ่นใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๗๐ คน เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิสิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้การอบรมครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564.ข้อมูลการประกาศของทางสำนักงาน: https://rb.gy/2ca8a0

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ