Facebook Logo

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดองค์ประกอบศิลป์และการเล่าเรื่องผ่านทัศนภาษาในเครื่องประดับร่วมสมัย

วันที่  

26/02/61

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ ๑๐-๑๒ ปี เข้าร่วมกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดองค์ประกอบศิลป์และการเล่าเรื่องผ่านทัศนภาษาในเครื่องประดับร่วมสมัย
โดย ผศ. ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ มี.ค.๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กทม.
เป็นการอบรมเทคนิคพื้นฐานทางทัศนศิลป์และเครื่องประดับ เช่น ปั้น แกะ ตัดแปะ กดแม่พิมพ์ ฉลุ ทำห่วง ติดทองคำเปลว ตอกหมุด ฯลฯ
สนใจสอบถามโทร ๐๘๙ ๘๙๕๕๔๑๕ หรือ www.ocac.go.th

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ